Varmvalsad plåt

Idag är vi ytterst beroende av den teknik som finns för att ta fram komponenter som är gjorda av plåt. Med varmvalsad plåt så tillverkas en mängd viktiga saker och det är knappast någon som skulle känna igen den moderna världen utan detta material. För stålkonstruktioner med höga krav såsom broar, byggnader, båtar och fordon så är den varmvalsade plåten en självklarhet, men för de som jobbar med framställningen av plåten och av komponenterna så är de fina resultaten långt från självklart. Idag samarbetar man i Gnosjöregionen mellan olika företag för att på ett effektivt och säkert sätt få fram de delar och produkter som behövs.

Tillverkningsprocessen

Om man ser till grundprocessen som krävs för att ta fram den varmvalsade plåten så innebär den att man värmer upp stålämnen som brukar kallas för slabs. Dessa slabs kan ha riktigt stora dimensioner och man måste värma upp dem till temperaturer som ligger över 1250°C för att kunna köra materialet genom olika valsar som minskar på tjockleken. När man har nått den önskade tjockleken så kommer man att rulla plåten. Om man inte behöver någon efterbehandling av ytan så kan den skickas på detta sätt till det företag i Gnosjöregionen som ska bocka och pressa fram den slutliga formen.

Bearbetning av plåt

Om det är viktigt med en speciell ytfinish så måste man se till att den varmvalsade plåten går igenom en betning efter att det har kylts ned. Detta innebär att man sänker ner plåten i ett bad med syra. Den här processen leder till att järnoxiden som finns på ytan av plåten tas bort. När man tar fram betad plåt så kan man jobba med tjocklekar som ligger mellan omkring 2-12 mm. Om man inte betar ytan så kallas plåten för obetad och då har den en svart yta vilket gör att en del kallar denna plåt för svart plåt. Andra varianter och utföranden är betad och anoljad samt betad torr. Vilken yta man väljer beror på slutprodukten och därför så måste man vara noga med att jobba med ett företag som kan hantera den typ av plåt som kommer att vara kostnadseffektiv och rätt för det projekt man beställer den för.

Stålsorter

En annan viktig sak att tänka på är de stålsorter som finns att använda för att ta fram den varmvalsade plåten med. Om det inte är så viktigt med hållfasthet så kan man jobba med det mjuka stålet som är enkelt att bocka och pressa. Det finns olika kvaliteter av mjukt stål som klarar olika slags bockning och pressning. Det som kallas för konstruktionsstål kan vara ett bra val då man inte har en avancerad form att ta fram, annars så erbjuder det höghållfasta mikrolegerade stålet en kombination av formbarhet och hållfasthet som kan vara intressant då man till exempel har behov av att spara på vikten för en bättre ekonomi och enklare leverans och montering. I och med att man ofta jobbar med varmvalsad plåt för att ta fram delar som ska befinna sig utomhus så kan det också vara intressant med stål som inte rostar. Rosttröga stål använder man just för att de har en unik egenskap som gör att de kan utveckla ett atmosfäriskt rostskydd på ett effektivt vis.

 Följ oss

Skriv din e-adress här så får du ett mail när vi skriver något nytt.

Gör som 31 andra.

0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon: 0371-319 00
www.0371.se