Slittar plåt

En modern slittning ska vara precis och effektiv. Idag jobbar företag i Gnosjöregionen med teknik som gör det möjligt att ta fram flera ton av färdiga komponenter per dygn. Med ett ganska litet arbetslag så kan man jobba i skift och få fram delar som är exakta tack vare datorteknik och stort kunnande inom plåtarbeten. Numera så finns det maskiner som slittar plåt på ett ekonomiskt vis så att man inte spiller material då man skär i plåten.

Tillverkning av rör

Det är ganska vanligt att man använder sig av slittning för att producera rör av olika längd och tjocklek. Först måste man välja rätt plåt för röret och här ska man förstås tänka på metallens egenskaper beroende på vad röret ska användas till. Då man tar fram rör som ska byggas in i hus och kanske dras under mark så går det ju inte att gräva upp allting igen efter något år för att materialet inte höll måttet. När man ska svetsa ett rör så slittar man plåt till band. Sedan rullformar man dessa band till rör som kommer att svetsas ihop. För att röret ska se snyggt ut så slipar man det på utsidan där sömmen från svetsningen fortfarande syns. Det händer att man även slipar röret invändigt för att undvika stopp eller ställen där stopp kan bildas. Fördelen med slittning då man tar fram rör är att man kan få riktigt tunna tjocklekar på plåten. Dessutom så kan man jobba med plåt som har fin yta och därmed lämpar sig för framtagning av rör som kommer att sitta synligt i hus och i utomhusmiljöer. När man tar fram rör med slittning så jobbar man alltid i stora volymer och kostnaden brukar hållas låg per löpmeter.

Snabba leveranser och hög kvalitet

För att få fram snabba leveranser och hög kvalitet så är ett väl fungerande samarbete en absolut nödvändighet. Det är sant att många företag i Gnosjöregionen numera klarar av flera delmoment av avancerade tillverkningsprocesser, men samtidigt så kan man ju inte hålla sig med obegränsade lager. I tätt samarbete så kan man få fram den slittade plåten i rätt mängd och precis när den behövs. Innan slittningen av plåten så förvaras den på rullar som man även kan använda för framtagning av andra komponenter. Genom att använda sig av datorstyrda system så kan man vara väldigt exakt och därmed dra ner på kostnaden för produktionen. Med stor kunnighet så kan företag i Gnosjöregionen plocka fram rätt material och använda sig av den teknik som gör att man snabbt tar fram de komponenter som behövs för att bygget ska kunna fortskrida.

Precision med moderna maskiner

För att en produktion med slittad plåt ska vara kostnadseffektiv så måste man jobba med maskiner som levererar moderna slittlinjer. Maskinerna som slittar plåt måste klara av bredd och tjocklek utan att säcka ihop. Dessutom ligger det ett stort ansvar hos operatören som överser processen och som programmerar in rätt värden för varje produktion. Det är detta som leder till slutprodukter som alla är nöjda och glada med.

 Följ oss

Skriv din e-adress här så får du ett mail när vi skriver något nytt.

Gör som 31 andra.

0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon: 0371-319 00
www.0371.se