Plåtklippning med många möjligheter

Det finns en mängd företag som erbjuder plåtklippning. När man ska hantera plåt av olika tjocklek så kräver det klippning och formatering som klarar av påfrestningar utan att maskiner och verktyg tar stryk. De företag som i Gnosjöregionen erbjuder plåtklippning jobbar med maskiner och saxar som är särskilt anpassad för olika stålsorter.

Det går att anpassa klippningen till det material som ska levereras men samtidigt så måste man hela tiden se var gränsen för toleransen ligger och hålla sig inom ramarna för det som är möjligt utan att det blir stopp i produktionen. Med moderna plåtsaxar så eliminerar man det manuella arbete som tidigare var en stor nackdel med arbetet med plåtklippningen. Samtidigt har nya datorstyrda maskiner lett till att man har kunnat uppnå en större precision vilket gynnar hela produktionsprocessen.

Automatisk klippning

Idag finns det flera olika alternativ för verktyg och maskiner som kan användas för klippning av bandstål. Det är fortfarande vanligt med maskiner som till viss del är manuella. För mindre volymer och tunnare plåt så kanske detta inte gör någon större skillnad men då man ska ta fram större kvantiteter av bandplåt så kan processen underlättas av automatik och datorstyrning. Många av de företag i Gnosjöregionen som jobbar med plåtklippning kan i samband med denna erbjuda svetsning, kapning och bockning. Dessa processer samkörs och styrs med hjälp av cnc-teknik som ger precisa resultat. En del företag specialiserar sig på mindre serier medan andra kan ta fram massiva volymer på kort tid.

Snabba leveranser

Då man har behov av snabba leveranser av plåtband så finns möjligheten, men man bör beakta att man med eftertanke kan dra ner på produktionens kostnader. Detta betyder att man genom lite planering och snack med experter kan komma fram till den bästa lösningen för den detalj som man har behov av. Många gånger så finns det ett stort kunnande redan hos den säljare som tar emot i en metallverkstad. Man tar en titt på den prototyp eller ritning som finns tillgänglig och sedan diskuterar man hur detaljen ska tas fram på ett ekonomiskt och snabbt sätt. Det kanske är så att komponenten inte alls kräver någon större rostskydd och då kan man ju satsa på ett billigare material än rostfritt stål. Det är inte ovanligt att metallverkstäder i Gnosjöregionen har sina egna lager av bandstål med hög kvalitet men det ska heller inte vara några problem att snabbt få in den typ av plåt som man behöver. I och med att plåten redan är färdigbehandlad vid klippning så kan man ganska snabbt komma fram till färdiga delar och komponenter.

Viktiga samarbeten

Man kan inte bortse ifrån att de samarbeten och det nätverk som finns i regioner som Gnosjöregionen påverkar produktiviteten för Sveriges industri. Stora och små projekt kan tas fram samtidigt, och det blir inte dyrare bara för att man inte behöver tusentals exemplar av en produkt då man tar fram rätt dimensioner med hjälp av styrsystem och inte via otaliga tester. Dagens metallbearbetning är mycket produktiv och det samma gäller den plåtklippning som erbjuds av kunniga och pålitliga leverantörer. Dessutom så utvecklas tekniken för klippning, bockning, svarvning och pressning med målet att dra ner ytterliga på kostnader och produktionstid.

 Följ oss

Skriv din e-adress här så får du ett mail när vi skriver något nytt.

Gör som 31 andra.

0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon: 0371-319 00
www.0371.se