Transportlogistik

2016-05-20

Produkter kräver planering som inkluderar tiden efter det att de färdigställs. Oavsett om man utvecklar komponenter eller färdiga produkter eller handlar med dessa så behövs det lösningar för transportlogistik. Det här handlar inte bara om att man behöver få en vara från en punkt till en annan på smidigaste vis. Det är också viktigt att se över saker som lager och den typ av emballage som man använder för lagring och transporter. Lastpallar kan ju användas för mer än transport och det gäller att besluta sig för om det räcker att hyra in dessa för kortare perioder eller om man ska investera i egna som man sedan kan använda både för lagring och för transporter.

Transportlogistik för företag

När en vara ska resa mellan punkt A och B så finns det flera saker att beakta. Dels så kanske det är så att man inte kommer iväg med transporten så snart som varan är redo för resan. Under den tid då varan ska lagras så måste man betänka hur detta ska ske. En smart lösning är att använda sig av träemballage i form av lastpallar som sedan kan användas för själva transporten. Man staplar varan direkt på lastpallarna som man sedan plockar upp med gaffeltruck och lastar på lastbil. Det kan vara en stor fördel att få hjälp med transportlogistik från ett företag som klarar alla bitar och som kan anpassa lösningar utifrån de behov som föreligger.

Förvaring och lager

För att förvaring av gods ska bli smidig så räcker det inte med emballage som även fungerar för frakt. Det är också viktigt att man skyddar sina varor och detta görs för det mesta med hjälp av olika slags plastprodukter. Om man ändå inte behöver komma åt varorna till dess att de ska packas upp så är det ju helt klart en fördel att packa in dessa i plastfilm som gör att ingen fukt kan ta sig igenom och skada godset. Dessutom så kan man se till att skaffa förpackningsmaterial som har ett budskap så att ens företag får lite extra reklam både under lagring och under frakt.

Emballering - sträckfilm eller bandningsmaskin?

Med dagens stressade tempo är emballeringen en process där det ofta går att kapa tid. Helautomatiska och halvarutomatiska sträckfilmsmaskiner kombineras med bandningsmaskiner. Även här finns det både manuella som du bandar paket för hand, men även automatiska bandningsmaskiner. Vilket som är det bästa sättet att emballera ditt gods kan skilja sig mycket åt. Företag som säljer förpackningsmaskiner brukar ha god kunskap om vilka maskiner som är mest lämpade för olika uppgifter. En del av dessa företag har till och med egna konsulter som är utbildade "emballeringskonsulter". Ett gått råd är att prata med ett par sådana från olika företag.

Emballering med bandningsmaskiner

Hur emballerar du ditt gods? Vävsäckar, sträckfilm, bandning eller trälådor? 

 

Syns man så finns man

Syns man så finns man stämmer även då det handlar om transportlogistik och det är alltid smart att ta reda på hur man kan få sitt företags logga på träemballage och plastfilm. När man ska trycka informationen så ska man även betänka hur den kommer att synas på bäst sätt. Kanske räcker det med namn och telefonnummer men idag så kan man vara mycket mer kreativ än så. Genom att rådgöra med experter på emballage och logistik så kommer man snabbt fram till hur man kan förpacka det som ska skickas på ett attraktivt sätt som sänder ett budskap till de som kommer att se och hanterar emballaget.


Etiketter:  emballage
Sidor:  Bandbockning
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon: 0371-319 00
www.0371.se